Profesia de avocat 2017-02-02T07:24:52+00:00

Profesia de avocat

Profesia de avocat este libera şi independenta, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată pana la data adoptării prezentului statut, denumita în continuare Lege şi ale prezentului statut.

–  Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeana

LEGEA NR.51 DIN 07 IUNIE 1995 ACTUALIZATĂ

Statutul profesiei de Avocat

Hotararea nr. 296 din 15 decembrie 2007 privind stabilirea la nivel naţional a unui venit minim garantat a fi menţionat în contractul de formare profesională iniţială încheiat de avocatul stagiar corespunzător reglementărilor în vigoare privind absolvenţii învăţământului superior

HOTĂRÂREA NR. 418 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STATUTULUI PROFESIEI DE AVOCAT

HOTĂRÂREA NR. 419 privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor